Trang chính

BÀI VIẾT MỚI, Chưa phân loại, Trang chính

SẢN PHẨM TỪ TRE,MỘT LỰA CHỌN BỀN VỮNG CHO TƯƠNG LAI

Việc sử dụng các sản phẩm từ tre đang trở thành một xu hướng trong việc bảo vệ môi trường hiện nay. Theo thống kê, trong những năm gần đây, diện tích rừng tại Việt Nam đã giảm mạnh. Tính đến năm 2021, diện tích rừng tự nhiên còn lại chỉ còn khoảng 14 triệu […]